فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 1

آموزش Rockworks ( راک ورکس)

آموزش Rockworks ( راک ورکس)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جنگلهای مناطق استوايی (حاره ای)

جنگلهای مناطق استوايی (حاره ای)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سنگ شناسی دگرگونی

سنگ شناسی دگرگونی

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری

تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقليم شناسی سينوپتيك (بررسی رژيم موسمی)

اقليم شناسی سينوپتيك (بررسی رژيم موسمی)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد کاروانسراها

دانلود پاورپوینت در مورد کاروانسراها

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زايمان ، وضع حمل و نفاس

دانلود پاورپوینت زايمان ، وضع حمل و نفاس

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی